Почетни членове

Почетните членове са хора със специални заслуги за развитието на Спортен клуб ГРАВИТИ. Изказваме огромните си благодарности към тях!


Росен Ковачев
Владимир Чакърски
Николай Стоянов
Теодор Тодоров
Илинда Евтимова
Стоян Иванов
Трифон Михайлов
Виктория Гончев
Румен Белезирев
Стиван Стефанов
Валенто Александров