Почетни членове

Почетните членове са хора със специални заслуги за развитието на Спортен клуб ГРАВИТИ. Изказваме огромните си благодарности към тях!


Росен Ковачев
Владимир Чакърски
Николай Стоянов
Теодор Тодоров
Илинда Евтимова
Стоян Иванов
Трифон Михайлов
Иван Гиргинов
Полина Петрова
Емилиян Соколов
Лъчезар Савов
Димитър Белчев
Светослав Колев
Йордан Дундов
Виктория Гончев
Румен Белезирев