Условия за ползване

Ползването на сайта gravity-bike.com е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта.
Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

1. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

2. Потребителят изрично се съгласява да използва gravity-bike.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от gravity-bike.com за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на gravity-bike.com, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично съгласие на gravity-bike.com. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично съгласие на gravity-bike.com. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Събиране на информация и поверителност
4.1 Ние събираме лични данни на този уебсайт само, ако са предоставено директно от вас (потребителя), напр. име, имейл адрес, браузър и IP адрес и са предоставени с вашето съгласие. Обикновено, предоставяте такива информация само, ако се свържете с нас чрез контактната ни форма. Контактната форма може да бъде проверявана чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.
4.2 Ние може да съхраняваме и обработваме лични данни, които ни предоставяте в съответствие с GDPR, но няма да прехвърляме, споделяме, продаваме, даваме под наем или предоставяме лични данни на трети лица. Информацията, която събираме и съхраняваме във връзка с Вас, се използва главно, за да можем да предоставяме услугите си на Вас и да изпълняваме договорните си ангажименти към Вас. Информацията се запазва за неопределено време.
4.3 Използваме също аналитични и статистически инструменти, които следят подробностите за посещенията ви в уебсайта ни и ресурсите, до които имате достъп, включително, но не само данните за трафика, данните за местоположенията, уеблогове и други комуникационни данни, като те не могат да ви идентифицират лично.
4.4 Предаването на информация чрез интернет или електронната поща не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, докато ги предавате на нашия сайт. Всяко такова предаване е на ваш собствен риск.
4.5 Използваме защитен сървърен софтуер (SSL) и защитни стени, за да защитим информацията ви от неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
4.6 Можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или цели за сигурност.
4.7 gravity-bike.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Моля, имайте предвид, че ние не разкриваме информация за идентифицируеми лица на нашите рекламодатели, но можем понякога да им предоставим обобщена статистическа информация за нашите посетители.

5. Бисквитки
5.1 gravity-bike.com използва бисквитки (Cookies). Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.
5.2 Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“: постоянните се съхраняват от уеб браузъра и остават валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийните от друга страна изтичат в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.
5.3 Сайтът използва постоянни и сесийни бисквитки от първа страна, както и такива от трети страни. Бисквитките се необходими за нормалното функциониране на сайта – потребителски настройки, сесии, съдържание, търсения, разрешение за бисквитки и анонимна статистика.
5.4 Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.
5.5 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.
5.6 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

6. Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където gravity-bike.com няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че gravity-bike.com одобрява предлаганите там продукти или услуги.

7. Сайтът може да съдържа вградено съдържание (видео, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държат по същия начин, ако посетителя е посетил друг уебсайт. Тези сайтове могат да събират информация за вас, да използват бисквитки, вграждат допълнително проследяване от трети страни, да следят взаимодействието ви с вграденото съдържание и други, за които ние нямаме контрол.

8. gravity-bike.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

9. gravity-bike.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт, друга негова собственост или телесни и психически, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

10. gravity-bike.com и хората поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

11. gravity-bike.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

12. gravity-bike.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.